O nama – o Art i Grad

“Art i grad najveća je umjetnička intervencija u Zagrebu ikad. “

LAUBA je kuća za ljude i umjetnost koja proizvodi suvremene, kulturne, urbane sadržaje. Lauba je najurbanije mjesto u gradu. U deset godina, Lauba je postala neizostavno mjesto na kulturnoj sceni Zagreba i Hrvatske.
Lauba producira najznačajnije događaje i izložbe na hrvatskoj kulturnoj sceni. Laubin umjetnički program traje tokom cijele godine i obuhvaća najrazličitije umjetničke programe sa fokusom na suvremenoj umjetnosti.

Projekt Art & Grad, umjetnička je intervencija nastala zajedničkim naporima Turističke zajednice grada Zagreba i Laube – Kuće za ljude i umjetnost.

Od 15. do 22. rujna 2022. na 510 plakatnih površina, umjesto komercijalnih poruka postavljamo radove 96 domaćih i 32 strana umjetnika. Pokušavamo skrenuti pozornost na umjetnost kao ultimativni prostor slobode, promijeniti, barem nakratko, vizure Zagreba i aktivirati urbani puls grada pretvarajući ga u veliku galeriju u kojoj su svi građani i posjetitelji.

Radi se o akciji koja na tjedan dana u rujnu cijeli grad pretvara u galeriju na otvorenom. Umjetnička djela zauzimaju oglasne površine jumboplakata i citylightova, čisteći grad od vizualne buke i nudeći prolaznicima direktan konktakt s najvrjednijim ostvarenjima moderne i suvremene umjetnosti.

Ovo je pokušaj da barem nakratko promijenimo vizure Zagreba, da aktiviramo urbani puls grada na posve drugačiji način. Ove godine, u još ambicioznijem izdanju, donosimo preko 500 umjetničkih djela. Djela, osim hrvatskih autora, potpisuju i mnoga internacionalna imena.