Uvjeti poslovanja

OPĆI UVJETI I ODREDBE POSLOVANJA I KORIŠTENJA

Informacije o trgovačkom društvu

Osnovni podaci:
Lauba, udruga
udruga upisana u registar udruga RH
Adresa sjedišta: Prilaz baruna Filipovića 23a, 10000 Zagreb
OIB: 23248350988

Prodajno mjesto: Internet trgovina www.artigrad.eu

Informacije o uvjetima

Ovaj dokument određuje uvjete i odredbe korištenja ovih internetskih stranica te uvjete kupovine proizvoda i usluga na ovoj internetskoj stranici („Uvjeti i odredbe“).
Na uvjete poslovanja primjenjuje se Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o obveznim odnosima te ostali primjenjivi propisi Republike Hrvatske.
Prije početka procesa sastavljanja internetske narudžbe, tj. kupovine, potrebno je pažljivo pročitati ove Uvjete i odredbe te se s njima upoznati.
Kupac je dužan provjeriti uvjete u odgovarajućim poglavljima prije svake narudžbe jer se promjene mogu dogoditi između posjeta internetskoj trgovini.
Ovi Uvjeti i odredbe propisuju uvjete i pravila koji se odnose na korištenje internetskih stranica od strane kupaca.
Korištenjem ovih internetskih stranica smatra se da su korisnici upoznati i u cijelosti suglasni s ovdje iznesenim uvjetima i pravilima te pristaju na korištenje internetskih stranica u skladu s njima. Bilo kakva izmjena ili ukidanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu u trenutku objave istih na internetskim stranicama, osim ako ne bude drugačije određeno.
Jezik komunikacije na internet stranicama www.artigrad.eu je hrvatski književni jezik što ne isključuje istodobnu uporabu drugih jezika.

Definicije

  • Korisnik = Posjetitelj internetske stranice koji pretražuje internetsku trgovinu ali ne obavlja kupnju
  • Kupac = kupac proizvoda je korisnik internetske trgovine koji odabere barem jedan proizvod, popuni elektronski obrazac narudžbe i pošalje ga klikom na gumb KUPI
  • Narudžba = obrazac koji popunjava kupac, slijedeći potrebne korake u vodiću za kupnju.

1. PRAVNE ODREDBE

1.1 Ove internet stranice sadrže informacije o proizvodima i uslugama koje nudi Lauba, Prilaz baruna Filipovića 23a 10000 Zagreb, te služe kao elektroničko prodajno mjesto tvrtke – Internet trgovina.
1.2 Lauba ne može preuzeti odgovornost za eventualne štete nastale uporabom informacija s ovih stranica u svrhe koje izlaze izvan okvira njihove predviđene namjene.
1.3 Lauba se obvezuje primjenjivati sve razumne mjere sigurnosti u svrhu zaštite interesa Korisnika usluga i sprječavanje eventualnih zlouporaba.
1.4 Lauba ne može se smatrati odgovornim za zlouporabe za koje se ne može utvrditi da su nastale kao posljedica tehničko-sigurnosnog propusta sustava Internet trgovine ili propusta djelatnika Lauba
Ulažemo razumne napore u održavanju informacija na ovim stranicama ažurnim i točnim. Međutim, zbog dinamičnosti tržišta moguće su manjem broju slučajeva odstupanja stvarnih podataka i podataka dostupnih na internet stranicama.
Lauba se obvezuje u svakom takvom slučaju razmotriti specifičnu situaciju te ponuditi kupcu varijante rješenja.
1.5 Fotografije proizvoda su samo ilustrativne prirode te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. Ukoliko trebate detaljnije informacije kontaktirajte nas na email [email protected]
1.6 Dostupnost artikala na našim stranicama je uglavnom točna. Ažuriranje lagera vršimo svakih min. 15 do max. 60 minuta.
Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na artigrad.eu  internet trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu artigrad.eu  dobavljača. Postoji mogućnost da određeni artikal bude prikazan kao dostupan i da ga je moguće naručiti ali da u stvarnosti zbog nekog razloga (prodan, greška u sistemu) više nije dostupan na skladištu. Takve situacije su izvanredne i rijetke ali moguće.
1.7 U slučaju da naručenog artikla nemamo više na skladištu, kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku, te Vam ponuditi opciju čekanja dolaska artikla ili zamjenu za drugi odgovarajući artikl ako naručenog artikla više nema u nijednog dobavljača. Ako se ne slažete sa ponuđenim opcijama stornirat ćemo Vašu narudžbu i napraviti povrat novca u punom iznosu ukoliko je već izvršena uplata sa strane kupca, te u tom slučaju Lauba ne snosi nikakvu odgovornost.
1.8 Ako dođe do promijene cijene u trenutku obrade narudžbe zbog promijene nabavne cijene kod dobavljača ili greške u sustavu, odmah ćemo Vas o tome obavijestiti i ponuditi Vam novu cijenu. Ako se ne slažete sa novom cijenom stornirat ćemo Vašu narudžbu i napraviti povrat novca u punom iznosu ukoliko je već izvršena uplata sa strane kupca, te u tom slučaju Lauba ne snosi nikakvu odgovornost.
1.9 Zadržavamo pravo ne isporučiti robu na temelju narudžbi s nepotpunim i/ili netočnim podacima ili ako postoji sumnja na zlouporabu.
1.10 Tvrtka Lauba, distributer je (a ne izdavač ili proizvođač) sadržaja koji pribavljaju treće strane, korisnici i kupci. Tvrtka Lauba ne jamči za točnost, potpunost, ili korisnost bilo kojeg sadržaja, kao ni njegove mogućnosti prodaje ili prikladnosti za bilo koju određenu namjenu.
1.11 Krajnji korisnik se slaže da će obeštetiti, i neće smatrati odgovornim tvrtku Lauba, od svih zahtjeva za naknadom štete i troškova, uključujući troškove pravnog zastupanja, a koji mogu nastati uporabom ovih Internetskih stranica od strane Krajnjeg korisnika.
1.12 Vaša narudžba se smatra potvrđenom i valjanom tek kada je kreiran račun.
1.13 Sjedište udruge Lauba je u Zagrebu, u Republici Hrvatskoj. Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja ovih Internetskih stranica (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) u nadležnosti su suda u Zagrebu, i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ovih Internetskih stranica korisnik ili kupac pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Uvjetima, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu.

2. JAMSTVO PRIVATNOSTI

2.1 Lauba obavezuje se čuvati privatnost i tajnost osobnih podataka svih naših kupaca, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, NN103-2003-06-26. Svi djelatnici Lauba i poslovni partneri ugovorno su obvezni poštivati načela zaštite privatnosti i tajnosti podataka.
2.2 Prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i informiramo kupce o načinu njihova korištenja. Redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li i li ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.
2.3 Osobni podaci kupaca pohranjeni u informacijskom sustavu Lauba čuvaju se na sigurnom poslužitelju i dostupni su samo djelatnicima Lauba kojima su ti podaci nužni za pružanje kvalitetne usluge našim kupcima.
2.4 Uporaba podataka ograničena je na komunikaciju s kupcima u svrhu obavljanja prodajnih transakcija, te obavješćivanje korisnika o novostima i pogodnostima koje su im dostupne putem Internet trgovine.
2.5 Lauba jamči da osobni podaci korisnika internet trgovine artigrad.eu  neće nikada biti dani na uvid i uporabu trećoj strani, bez prethodne izričite privole korisnika. Od ovoga se izuzima uvid od strane ovlaštenih službi izvršne državne vlasti Republike Hrvatske, za potrebe istražnih radnji temeljem valjanog sudskog naloga. Slanjem narudžbe ili kontakt obrasca potvrđujete točnost i potpunost u obrascu navedenih podataka te dajete izričitu suglasnost da Lauba može, sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati osobne podatke naznačene u obrascu a potrebe vlastitih evidencija i pružanja usluga obavješćivanja o novim proizvodima i uslugama.
2.6 Sve stranice artigrad.eu internetske trgovine na kojima se vrši razmjena povjerljivih podataka (zaporka, plaćanje putem interneta…) zaštićene su upotrebom SSL sigurnosnog protokola (128-bitna zaštita podataka). SSL zaštitno kodiranje standardna je tehnologija zaštite podataka koja omogućuje sigurnu razmjenu podataka između korisnikova preglednika i stranica artigrad.euinternetske trgovine.
2.7 Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internetskim stranicama, Kupac i korisnik daje udruzi Lauba pravo korištenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu dozvoljenu svrhu.

3. OBAVIJEST O NAČINU PODNOŠENJA PRIGOVORA POTROŠAČA

3.1 Sukladno čl. 10. st. 1., st 2. Zakona o zaštiti potrošača (Nar. nov., br. 41/14) obavještavamo potrošače da prigovor na kvalitetu naših usluga uz predočenje računa mogu dostaviti u pisanom obliku na adresu: Lauba, Prilaz baruna Filipovića 23a, 10000 Zagreb ili na e-mail [email protected].
3.2 Odgovor na Vaš prigovor dati ćemo u pisanom obliku najkasnije 15 dana od dana primitka prigovora. Na prigovoru obavezno navesti ime i prezime, adresu ili email za dostavu odgovora, te broj računa.

4. ONLINE RIJEŠAVANJE SPOROVA – Direktiva o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova

4.1 Posebnom regulativom Europske unije, od 15.2.2016. diljem cijele EU sporove vezane uz online kupnju bit će moguće riješiti putem ODR platforme kojoj možete pristupiti ovdje .
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na gornjem linku.
4.2 Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.

5. ODGOVORNOST ZA MATERIJALNE NEDOSTATKE

5.1 Materijalne nedostatke rješavamo sukladno Zakonu o obveznim odnosima koja je po hrvatskom zakonodavstvu reguliran člancima 400. do 422. Zakona o obveznim odnosima (“Narodne novine”, broj: 35/05., 41/08., 125/11.), koji je usklađen sa Direktivom 1999/44/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 25. svibnja 1999. o nekim aspektima prodaje robe široke potrošnje i popratnim jamstvima.
5.2 odgovornost postoji u slučaju nedostatka bilo koje vrste proizvoda
5.3 u slučaju kvara ili nedostatka, obratite se trgovcu, jer trgovac odgovara za te nedostatke
5.4 ukoliko uočite kvar ili nedostatak na proizvodu, da biste ostvarili pravo na pozivanje na odgovornost za materijalne nedostatke, imate rok od 2 mjeseca otkako ste ustanovili kvar da o kvaru obavijestite trgovca
5.5 u cijeloj EU vrijedi rok od minimalno 2 godine za vrijeme kojih se, kao potrošač, možete pozvati na odgovornost za materijalne nedostatke, ukoliko ste u roku obavijestili trgovca o nedostatku

6. JAMSTVO ZA ISPRAVNOST PRODANE STVARI (GARANCIJA)

6.1 u hrvatskom zakonodavstvu regulirano je člancima 423. do 429. Zakona o obveznim odnosima
6.2 odgovornost iz garancije postoji samo u slučajevima kada je za određeni proizvod izdan jamstveni list
6.3 u slučaju kvara, obratite se onome tko je izdao jamstveni list (najčešće se radi o proizvođaču)
6.4 ukoliko uočite kvar na proizvodu pod garancijom, kvar možete prijaviti tijekom trajanja garancije (trajanje garancije jedna je od obveznih stavaka u jamstvenom listu
6.5 trajanje garancije ovisi o onome tko ga izdaje i ne postoji poseban rok unutar trajanja garancije u kojem treba obavijestiti davatelja garancije o kvaru da biste ostvarili pravo na otklanjanje kvara

7. POVRAT NEODGOVARAJUĆE ILI OŠTEĆENE ROBE

7.1 Kupac ima pravo na povrat robe u slučaju da je dostavljena roba neodgovarajuća ili oštećena.

7.2 Uvjeti za ostvarenje prava na povrat robe:

7.2.1 Kupac je dužan prilikom preuzimanja proizvoda provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom djelatniku koji je robu dostavio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja te o tome odmah obavijestiti
7.2.2 Ukoliko kupac ispostavi da je dostavljena roba neodgovarajuća od naručene robe dužan je u roku 14 dana od primitka o tome pismeno obavijestiti Lauba putem e-pošte na [email protected]
7.3 Ukoliko se utvrdi da je uistinu isporučena neodgovarajuća ili oštećena roba, Lauba će u dogovoru s kupcem u najkraćem mogućem roku izvršiti zamjenu naručene robe ili povrat novca. U prilogu mora biti kopija računa.
7.4 Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrebljeni, neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

8. ZAMJENA KRIVO NARUČENE ROBE

8.1 Kupac ima pravo na zamjenu naručene robe koju je krivo naručio.

8.2 Uvjeti za ostvarenje zamjene naručene robe:

8.2.1 Kupac je dužan u najkraćem mogućem roku a najkasnije 14 dana nakon primitka naručene robe, obavijestiti Lauba da želi zamjeniti naručenu robu i to pismeno putem e-pošte na [email protected]
8.2.2 Roba se može zamijeniti na način da kupac o svom trošku pošalje nazad naručenu robu na adresu Lauba, Prilaz baruna Filipovića 23a, 10000 Zagreb.
8.2.3 Kupac treba poslati novu narudžbu za novu robu.
8.2.4 Kada Lauba zaprimi novu narudžbu, novu robu će poslati isti dan nakon što zaprimi vraćenu robu.
8.2.5 Neodgovarajući proizvodi, koje kupac vraća na zamjenu, moraju biti neupotrebljeni neoštećeni i u originalnoj ambalaži.

8.3 Razlika novca i trošak dostave:

8.3.1 Kupac snosi troškove dostave za povrat robe i za primitak nove robe.
8.3.2 Ukoliko nova naručena roba bude skuplja nego roba koja se vraća, tada je kupac dužan uplatiti razliku.
8.3.3 Ukoliko nova naručena roba bude jeftinija od robe koja se vraća, tada će Lauba uplatiti razliku viška na žiro-račun od kupca umanjenu za troškove dostave.

9. POVRAT NARUČENE ROBE BEZ RAZLOGA (Pravo na jednostrani raskid ugovora)

9.1 Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od 14 dana.
9.2 Povrat robe moguć je u roku od 14 dana od dana primitka robe kupljene putem artigrad.euinternet prodavaonice ne navodeći za to razlog, sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14).
9.3 Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete ispuniti ovdje.
9.4 U slučaju raskida ugovora svaka je strana dužna vratiti drugoj ono što je primila na temelju ugovora, u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.
9.5 Povrat robe kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je poslan zahtjev za jednostrani raskid ugovora.
9.6 Roba koju kupac vraća, mora biti neupotrebljena, neoštećena i u originalnoj ambalaži.

Povrat novca i trošak dostave:
9.7 Nakon što roba bude vraćena Lauba će u potpunosti vratiti plaćeni iznos naručene robe na isti način plaćanja kako je kupac izvršio plaćanje robe prilikom narudžbe osim ako potrošač izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja.
9.8 Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
9.9 Kupac sam snosi troškove dostave za povrat robe.
9.10 Vraćeni proizvod mora biti u originalnom pakiranju i sa deklaracijom, te pripadajućim sadržajem i računom, uputama za korištenje i jamstvenim listom. Tvrtka Lauba utvrđuje uvjete povrata – postotke umanjenja iznosa povrata kupcu uslijed umanjenja vrijednosti proizvoda.
9.11 Isključenje prava na jednostrani raskid ugovora
Pravo na odustajanje od kupnje ne primjenjuje se, među ostalim, na sljedeće:

      • pokvarljivu robu
      • robu u zaštitnom pakiranju koja se ne može vratiti nakon što se otvori

Članak 79. stavak 3.
Potrošač nema pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako je predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji potrošača ili koja je jasno prilagođena potrošaču.
Primjer: Ako kupac naruči felge ili gume koje ne odgovaraju za njegovo vozilo prema preporuci proizvođača vozila ili proizvođača proizvoda, a kupac i dalje izričito zahtijeva da mu se naruče felge ili gume prema njegovoj specifikaciji tada kupac gubi pravo na jednostrani raskid ugovora.

Cjelovite informacije vezane uz pravo kupca na jednostrani raskid ugovora možete pronaći klikom na link ovdje

10. DOSTAVA NARUČENE ROBE

10.1 Adresa dostave može biti adresa prebivališta odnosno sjedište tvrtke kupca ili treća adresa koja je navedena u narudžbi.
10.2 Za točnost podataka o dostavi, adresi i kontakt telefonu odgovoran je isključivo kupac, odnosno naručitelj.
10.3 Lauba ne preuzima nikakvu odgovornost u slučaju netočnih podataka niti posljedica koje eventualno to može prouzročiti.

10.4 Prilikom dostave, uz kupljeni Proizvod, Kupac dobiva sve potrebne isprave koje prate Proizvod (korisnički priručnik, jamstveni list, izjavu o sukladnosti proizvoda, račun te potvrdu o primitku pošiljke koju je obvezan potpisati).
10.5 Potpisom na potvrdi o primitku pošiljke smatra se da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja i da je kupac preuzeo sve potrebne isprave koje prate proizvod.

10.6. Trošak dostave se obračunava prilikom procesa naručivanja. Sve narudžbe veće od 700,00 kn biti će oslobođene naplate poštarine.
Naručenu robu Vam šaljemo na Vašu adresu sa brozom dostavnom službom

10.7. Vrijeme dostave

10.7.1. Kopnena Hrvatska – Isporuka na Vašu adresu je u roku koji je naveden pored svakog artikla (na rezultatima, detaljima, potvrdi narudžbe i sms poruci).
10.7.2. Hrvatski otoci i Dubrovačko neretvanska županija – Isporuka za ova područja obično traje 2-5 radnih dana više od roka isporuke koji je naveden do artikla (na rezultatima, detaljima, potvrdi narudžbe i sms poruci).
10.7.3. Gore navedeni rokovi isporuke (dostave) važe u normalnim vremenskim uvjetima. Uz sve artikle naveden je predviđeni rok dostave. Zajednički rok dostave cijele narudžbe jednak je najduljem roku dostave proizvoda u Vašoj narudžbi. Nakon što dostavna služba preuzme Vaš paket dobit ćete broj paketa za praćenje statusa Vaše pošiljke. Konačni rok i vrijeme isporuke ovisi o samoj dostavnoj službi, ne snosimo odgovornost za prekoračenje roka isporuke zbog pogreške dostavne službe ili loših vremenskih uvjeta. Za vrijeme blagdana i praznika svi navedeni rokovi isporuke mogu biti produženi nekoliko dana više od navedenih rokova isporuke.

Cjelovite informacije vezane uz uvjete i troškove dostave možete pronaći klikom na link ovdje .

11. CIJENE

11.1 Sve cijene su izražene u hrvatskoj nacionalnoj valuti euro, i uključuju PDV.
11.2 Cijena robe utvrđena je za svaki proizvod pojedinačno.
11.3 Proces upisivanja cijene na stranicu za svaki proizvod podložan je kontroli u više razina, no bez obzira na to postoji mogućnost nastanka greške jer je u pitanju ljudski faktor. Takve situacije su izvanredne i za njih se Lauba unaprijed ispričava svojim kupcima jer će ih biti prisiljen obavijestiti o nastaloj situaciji, pogrešnoj cijeni za određeni proizvod te nemogućnosti isporuke po konkretnoj narudžbi kupca.
11.4 Prodavatelj je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne obavijesti kao što je ovlašten bez prethodne obavijesti mijenjati cijene isključivo za Online kupovinu.
11.5 Prodavatelj je ovlašten u svakom trenutku odrediti rasprodaju, sniženje, dnevnu ili tjednu akcijsku prodaju za pojedini Proizvod, grupu Proizvoda i/ili za sve Proizvode…
11.6 Cijene, uvjeti plaćanja i akcijske ponude vrijede isključivo u trenutku narudžbe. Kod akcijske prodaje, napominjemo da je prodaja proizvoda koji su na akciji ograničena. Kupcima se može osigurati ograničena količina proizvoda, odnosno količina dovoljna za kućnu upotrebu Kupca.
11.7 Postoji mogućnost da npr. trenutačno bude jedna cijena a nakon par minuta bude sasvim druga cijena. Razlog tome je što se lager lista i cjenik stalno ažuriraju a robu nabavljamo od više različitih dobavljača po različitm nabavnim cijenama na koje ne možemo utjecati. Uvijek nastojimo nabaviti i ponuditi Vam robu po najnižoj mogućoj cijeni. Ako dođe do promijene cijene u trenutku obrade narudžbe, kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku i ponuditi Vam novu cijenu. Ako se ne slažete sa novom cijenom stornirat ćemo Vašu narudžbu i napraviti povrat novca u punom iznosu ukoliko je već izvršena uplata sa strane kupca, te u tom slučaju Lauba ne snosi nikakvu odgovornost.

12. DOSTUPNOST

12.1 Dostupnost artikala na našim stranicama je uglavnom točna. Ažuriranje lagera vršimo svakih min. 15 do max. 60 minuta.
12.2 Uz svaki artikal naveden je predviđeni rok isporuke. Isporuka sa skladišta iz Hrvatske je uglavnom 1 do 5 radna dana. Konačni rok isporuke ovisi vremenskim uvjetima i tehničkim mogućnostima dostavne službe.
12.3 U slučaju prekoračenja roka isporuke od strane dobavljača obavijestit ćemo Vas putem e-pošte, sms poruke ili pozivom na kontakt telefon. U slučaju prekoračenja roka isporuke od strane dostavnih službi ne obaviještavamo kupce te ne odgovaramo za eventualna kašnjenja.
12.4 Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na artigrad.euinternet trgovini može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda trenutno ne bude istovjetna sa stanjem na skladištu artigrad.eudobavljača. Takva situacija je izvanredna i ne traje dugo.
12.5 U pojedinačnim slučajevima moguće je da Lauba neke od naručenih proizvoda neće moći isporučiti premda je u trenutku narudžbe pisalo da je dostupan. Razlog možete biti da su neki od proizvoda iz ponude u potpunosti ili djelomice rasprodani ili da je došlo do tehničke greške u bazi podataka internet trgovine artigrad.euili kod dobavljača.
12.6 U slučaju da naručeni artikal / proizvod ne možemo isporučiti kontaktirat ćemo Vas u najkraćem mogućem roku, te Vam ponuditi opciju čekanja dolaska artikla ili zamjenu za drugi odgovarajući artikl ako naručenog artikla više nema u nijednog dobavljača. Ako se ne slažete sa ponuđenim opcijama stornirat ćemo Vašu narudžbu i napraviti povrat novca u punom iznosu ukoliko je već izvršena uplata sa strane kupca, te u tom slučaju Lauba ne snosi nikakvu odgovornost.

13. UVJETI PLAĆANJA

13.1 Naručene proizvode i dostavu, kupac će platiti prema modelu kojeg sam izabere tijekom ispunjavanja obrasca narudžbe.
13.2 Lauba kupcima omogućava transakcijsko plaćanje virmanom ili uplatnicom putem internet bankarstva te plaćanje u gotovini pouzećem prilikom preuzimanja.
13.3 Ako se dogodi da zbog nekog razloga nismo u mogućnosti isporučiti naručenu robu ili je došlo do greške u prikazu cijene odmah ćemo stornirati narudžbu te kontaktirati kupca i napraviti povrat novca u punom iznosu kupcu ukoliko je već izvršena uplata sa strane kupca, te u tom slučaju Lauba ne snosi nikakvu odgovornost.
13.4 Za virmanske uplate, roba se isporučuje tek nakon što uplatu proknjižimo.

Cjelovite informacije vezane uz uvjete i načine plaćanja možete pronaći klikom na link ovdje .

14. PRAVO INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

14.1 Internet domena  artigrad.eu je registrirana domena udruge Lauba
14.2 U skladu s našim pravilima o privatnosti i intelektualnom vlasništvu, sav sadržaj i materijal objavljen na stranicama artigrad.eu u potpunosti je i isključivo vlasništvo tvrtke Lauba
14.3 Upotreba sadržaja ove internetske stranice/domene bez izričitog pristanka tvrtke Lauba nije u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu intelektualnog vlasništva.
14.4 ART I GRAD je registrirani žig tvrtke Lauba te su stoga sva prava u odnosu na ovaj žig time izričito pridržana.

15. UGOVOR SKLOPLJEN NA DALJINU

15.1 Ugovor sklopljen na daljinu je ugovor sklopljen između tvrtke Lauba i kupca.
15.2 Potvrda narudžbe ne znači sklopljen ugovor na daljinu između kupca i tvrtke Lauba
15.3 Ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu između kupca i tvrtke Lauba sklapa se sa izdavanjem računa.
15.4 Kupac ima pravo, ne navodeći razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen na daljinu u roku od 14 dana ne navodeći za to razlog, sukladno članku 72. Zakona o zaštiti potrošača (NN br. 41/14).